Cumhurbaşkanı İmzalı Aile Tasarısı Resmi Gazete’de Yayımlandı!

Genelgeye göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)” hazırlanırken, planın uygulanması ve izlenmesi için Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nın (2024-2028) bakanlığın internet sitesinde yayınlanacağı belirtildi.

Planın uygulanması ve izlenmesi için Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Kurul, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında; Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları ile Diyanet İşleri Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerinden oluşuyor.

Ayrıca tüm illerde “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu”nun oluşturulduğu belirtildi.

Bu kapsamda “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı” ve “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Yıllık Faaliyet Planı” hazırlanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan genelgenin tamamı şöyle:

“Kurulun çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek, sekreterya hizmetleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Kurul, aileye yönelik sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi konularına ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere ilgili temsilcilerin ve uzmanların katılımı ile çalışma gruplan oluşturabilecektir. Kurul çalışmalarına konuyla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler bünyesindeki kadın ve/veya aile çalışma merkezleri, meslek kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri davet edilebilecektir. Vizyon Belgesi ve Eylem Planının uygulanmasını ve izlenmesini teminen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ‘Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Yıllık Faaliyet Planı’ hazırlanacaktır. Vizyon Belgesi ve Eylem Planı ile Yıllık Faaliyet Planlarının belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için uygulama sürecinde, sorumlu ve ilgili kurumlarca plan ve programların yanı sıra bütçe tekliflerinde de sorumlu veya ilgili bulundukları faaliyetlerine yer verilecektir.

Vizyon Belgesi ve Eylem Planının yerel düzeyde etkinliğinin artırılması amacıyla tüm illerde ‘Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu’ oluşturulacaktır. Bu kapsamda valiliklerin himayesinde, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri koordinasyonunda paydaşların katkılarıyla ‘Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı’ ve ‘Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Yıllık Faaliyet Planı’ hazırlanacaktır.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028), Yıllık Faaliyet Planları ile Kurul çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesi için ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından azami gayret gösterilecek, ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım sağlanacaktır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x